Tilmelding
 
         

 

For at blive tilknyttet som bruger skal du online udfylde tilmeldingsskemaet med virksomhedens stamdata. Virksomhedens CVR-nummer skal være det samme som det, der skrives på kundens regningen. Få dage efter vil virksomheden modtage en startpakke, der indeholder de få ting, som skal bruges til at komme i gang. (Pga. implementering af nyt evalueringssystem skal tilmelding ske via mail: eller tlf: 70 27 80 93)

 

 

 

Startpakkens indhold


Startpakken indeholder en flyer og et klistermærke. Kommunikerer virksomheden digitalt med sine kunder, findes begge dele digitalt under Ekstra materiale. Her findes også forslag til breve, som du kan printe på eget brevpapir, tekst og HVEC-logo til din virksomheds hjemmeside, etc.

  


Flyer: I startpakken ligger 400 eksemplarer af en flyer, der skal bruges som information og reklame i forhold til potentielle kunder. Vedlæg flyeren, når der afgives et tilbud på en opgave, eller aflever den ved første personlige kontakt. Er det en løbende kontrakt, der skal evalueres, anbefaler Evalueringscenteret, at der vedlægges et brev fra virksomheden i stedet for flyeren. Se mere under Ekstra materiale. Flyeren kan ses her

Klistermærket: I det tilsendte materiale vil der være en stak små klistermærker, hvor der er en henvisning til den hjemmeside, kunderne skal bruge for at starte spørgeskemaet. Klistermærkerne sættes på fakturaen, så kunden mindes om muligheden for at evaluere. Se klistermærket her

 

Når flyeren er afleveret og klistermærket sat på fakturaen, skal du ikke gøre andet end at vente på, at der dukker rapporter op i din mailboks. Læs om de to typer rapporter her