Et internetbaseret evalueringscenter

 

Håndværkets Evalueringscenter er et skræddersyet redskab til især bygge- og anlægsvirksomheder, der ønsker at arbejde med kundetilfredshed. Med minimal administrativ indsats kan du få værdifulde tilbagemeldinger ved at lade kunderne evaluere virksomhedens udførte arbejde. 
 

 
Hvad kræver det af dig?

Alt, hvad din virksomhed skal gøre, er at aflevere en flyer til kunderne ved første kontakt og sætte et lille klistermærke på fakturaen. Herudover forpligter du dig til at følge op, hvis kunden i evalueringen beder om at blive kontaktet. Resten af arbejdet gør vi!

 
Besked med det samme!

Hver dag screener Håndværkets Evalueringscenter de indkomne svar fra kunderne. Har din virksomhed fået en evaluering, hvor kunden er utilfreds eller har givet udtryk for, at vedkommende ønsker at blive kontaktet, sender Håndværkets Evalueringscenter med det samme en mail til dig med kundens evaluering og kontaktoplysninger.

 

 

Rapporter til virksomhederne!

Hver måned analyserer Håndværkets Evalueringscenter de indkomne svar fra kunderne, og virksomhederne modtager to typer simple og brugbare rapporter i deres mailboks:

 

Månedsrapport: En månedlig opsamling med alle de enkelte evalueringer, der er kommet i den forgangne måned.

 

Kvartalsrapport: En kvartalsvis totalrapport med alle virksomhedens evalueringer lagt sammen. Denne rapport indeholder virksomhedens gennemsnit på alle delområder og sammenligner dem med gennemsnittet i virksomhedens branche.
 


 


Hvad svarer kunderne på

I evalueringsskemaet spørges der ind til, hvilke oplevelser den enkelte kunde har fået i forhold til overholdelse af tidsplaner, det færdige resultat, serviceniveauet, kommunikation mellem kunden og virksomheden, samt en række andre tilfredshedsparametre. Se spørgsmålene her. Ønsker du at stille andre spørgsmål til dine kunder, kan spørgeskemaet tilpasses dine behov - mod betaling.

 
 
 

www.detsynesjeg.dk

Kundeportalen på nettet

På hjemmesiden www.detsynesjeg.dk udfylder kunderne evalueringsskemaet. Flyeren og klistermærket bruges som reklame for www.detsynesjeg.dk.